top of page

בעקבות האוצר...בצפת העתיקה

הנה,הגענו לשבוע השלישי במסע בעקבות האוצר האבוד. אין לי ספק שביום חמישי הקרוב יהיה לנו התקדמות משמעותית.


בינתיים, אתם זוכרים את הרמז שגילית מתחת לחולות של אזור הפלשתים?


לא תאמינו, אבל זה הביא אותי ל...לצפת העתיקה.ומזל שעזרתם לי לגלות את שני המספרים של הצופן. 38 ו- 8. כפי שתראו בסרטון, זה ממש עזר לי...


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page